עוסק פטור ועוסק זעיר

עוסק פטור ועוסק זעיר - לתת עתיד

עוסק פטור/עוסק זעיר בישראל הינו עוסק אשר אינו חייב בגביית מע"מ מלקוחותיו, אך גם אינו זכאי בקיזוז המע"מ על הוצאותיו.. עוסק זה מדווח אחת לשנה לרשות המע"מ. לפי רשות המסים בישראל, נכון לשנת 2016, עוסק פטור/עוסק זעיר הנו עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי אינו עולה על הסכום: 99,006 ₪. חשוב לזכור כי הפטור של עוסק פטור/עוסק זעיר הינו לעניין מע"מ בלבד, והוא אינו פטור ממס הכנסה וביטוח לאומי (למעט חריגים).
כיצד נרשמים כעוסק פטור/עוסק זעיר?
• פתיחת תיק עוסק פטור במע"מ וקבלת מספר עוסק פטור שהוא מספר תעודת זהות.
• פתיחת תיק עצמאי ברשות המסים בישראל.
• פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי.
עוסק פטור/עוסק זעיר מוציא קבלה בלבד ללקוחותיו בעת קבלת התשלום (ולא חשבונית מס). יש להקפיד להוציא קבלות רק לאחר קבלת התשלום, ולא לפני.

עוסק פטור עוסק זעיר