לתת עתיד - תרומות

תרומתך תסייע בתמיכה בביצוע הכשרות מקצועיות, בניית תכנית עסקית וליווי אישי של היזמת למשך שנה.עלות התמיכה השנתית ביזמית המשתתפת בתוכנית הליווי הנה כ-8,000 ₪. עלות זו כוללת את מעטפת התמיכה המלאה ואת אותם הכלים שיאפשרו פיתוחו של עסק זעיר. מטרתנו – לסייע ליזמית להפוך את העסק הקטן שלה למקור הכנסה מניב, אשר יתרום לחילוצם – שלה ושל ומשפחתה – ממצוקה כלכלית.

אפשרויות תרומה
:

1. המחאה- ניתן לשלוח המחאה למשרד עמותת "לתת עתיד- לפיתוח יזמות עסקית זעירה" לכתובתינו דרך מנחם בגין 53, תל אביב , ת.ד 51249

2. העברה בנקאית- תרומה כספית לקרן ייחודית המיועדת למתן הלוואות חוץ-בנקאיות. מקרן זו יוענקו הלוואות לנשים הזקוקות לפתרון מימוני לצורך פיתוח העסק וקידומו ואשר בגין מצבן הכלכלי, אינן זכאיות/יכולות לקבל הלוואה מהבנק. מס' ח-ן: 28850063 סניף: 812, מגדלי אביב, בנק לאומי, קוד 10.

למשרדי העמותה – 1700-50-4221